Zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe

Fundacja JMP – inspiracje w edukacji zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi doradczej w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, tj. tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie, przy uwzględnieniu innowacyjnych funkcjonalności, w tym bezpieczeństwa mebli.

Celem projektu jest wdrożenie nowych produktów (5 pełnych kolekcji mebli szkolnych) w celu tworzenia nowych standardów wyposażenia polskich szkół i zmiany ich przestrzeni. Zakłada się przygotowanie mebli z przeznaczeniem dla różnych etapów edukacji: 1. żłobek (klub malucha), 2. przedszkole, 3. szkoła podstawowa, 4. szkoła średnia, 5. uczelnia.

Zapytanie ogłaszane jest w ramach konkursu RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21 ogłoszonego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach I osi priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

 
Termin składania ofert: 26 lipca 2021 r., godz. 23:59
 
Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności
 
Pliki do pobrania:
 
Zapytanie ofertowe – Multikreatywne meble w polskiej szkole
 
Formularz ofertowy – Multikreatywne meble w polskiej szkole
 

Podziel się: