Zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe

Fundacja JMP – inspiracje w edukacji zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi doradczej w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, tj. tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie, przy uwzględnieniu innowacyjnych funkcjonalności.

Celem zamówienia jest opracowanie projektu i prototypu gry edukacyjnej z przedsiębiorczości dla młodzieży na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Odbiorcami gry są też nauczyciele, szkoły, ale i rodzice, jak również cały ekosystem towarzyszący graczom. Gra będzie innowacją produktową przygotowaną w oparciu o zakupione usługi od podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych.

Zapytanie ogłaszane jest w ramach konkursu RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21 ogłoszonego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach I osi priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

 
Termin składania ofert: 26 lipca 2021 r., godz. 23:59
 
Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności
 
Pliki do pobrania:
 
Zapytanie ofertowe – gra z przedsiębiorczości
 
Formularz ofertowy – gra z przedsiębiorczości
 

Podziel się: