Zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe

W związku z ogłoszeniem przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości konkursu w ramach I osi priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje Fundacja JMP – inspiracje w edukacji zaprasza do składania ofert na opracowanie projektu i prototypu gry edukacyjnej z przedsiębiorczości dla młodzieży na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Odbiorcami gry będą też nauczyciele, szkoły, ale i rodzice, jak również cały ekosystem towarzyszący graczom.
 
Termin składania ofert: 26 czerwca 2020 r.
 
Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności
 
Pliki do pobrania:
 
Zapytanie ofertowe: Część A – Opracowanie gry edukacyjnejPobierz
 
Oferta: Część B – Opracowanie gry edukacyjnejPobierz
 

Podziel się: