Wybór oferty

wybór oferty

W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w ramach konkursu przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości konkursu w ramach I osi priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje Fundacja JMP – inspiracje w edukacji informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Link do ogłoszenia i wyboru oferty w Bazie Konkurencyjności
 
Pliki do pobrania:
 
Wybór oferty: Część C – Opracowanie gry edukacyjnejPobierz
 

Podziel się: