O Fundacji

Dlaczego powstała Fundacja JMP – inspiracje w edukacji?

Fundacja JMP – inspiracje w edukacji powstała w 2015 r. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach oświatowych, edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze edukacyjnym.

Fundacja JMP – inspiracje w edukacji wspomaga proces dydaktyczno-wychowawczy szkół na terenie całej Polski, służy potrzebom kształcących i doskonalących się nauczycieli oraz wspiera ich w pracy merytorycznej poprzez organizację spotkań metodycznych i szkoleniowych.

Misją Fundacji JMP – inspiracje w edukacji jest budowanie świadomości edukacji medialnej poprzez kształtowanie cyfrowych kompetencji dzieci, młodzieży i dorosłych. Propagujemy wykorzystanie IT w edukacji i zarządzaniu oświatą.

Wizja Fundacji JMP – inspiracje w edukacji wyraża się w tworzeniu środowiska, metod i narzędzi, przy pomocy których łatwiej jest pozyskać uwagę młodego człowieka i zilustrować znaczenie wiedzy oraz rozumieć nas samych i otaczający nas świat.

To nauczenie dzieci, młodzieży, nauczycieli, ludzi biznesu poprawnego myślenia, trenowania własnego umysłu, tak, aby obudzić w sobie potencjał.

To dzielenie się wiedzą w zakresie w zakresie technik pamięciowych, szybkiego czytania, rodzajów inteligencji czy map myśli.

To tworzenie przestrzeni dla postaw kreatywnych, bo kreatywność sprawia, że życie jest przyjemniejsze, bardziej interesujące i pełne osiągnięć.

ofundacji_text

To połączenie interakcji zachowań społecznych w uczącej się grupie z głębokim zanurzeniem w otoczeniu technologicznym, gdzie główny nacisk kładziony jest na wypracowanie możliwych, innowacyjnych zastosowań nowych umiejętności i wiedzy przy funkcjonalnym użyciu programów i narzędzi komputerowych.

Wartości Fundacji JMP – inspiracje w edukacji to samorozwój, kreatywne i innowacyjne myślenie oraz pasja.

Podziel się:
Skip to content