Multikreatywne meble w polskiej szkole

FE_POIR_poziom

Projekt pn.: „Multikreatywne meble w polskiej szkole” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi priorytetowej: 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania: 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Celem projektu jest:

  1. wdrożenie nowych produktów (5 pełnych kolekcji mebli szkolnych) celu tworzenia nowych standardów wyposażenia polskich szkół i zmiany ich przestrzeni,
  2. upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami,
  3. opracowanie we współpracy z profesjonalnym doradcą takiego designu mebli, który połączy funkcjonalność, nowoczesność, naturalność oraz nowe niestosowane wcześniej w zakładzie rozwiązania technologiczne, jak również będzie zgodny z potrzebami ON,
  4. stworzenie możliwości poszerzenia rynków zbytu i oferty,
  5. zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa,
  6. zwiększenie konkurencyjności,
  7. zwiększenie zatrudnienia.

Planowane efekty
W ramach projektu opracowane zostaną kolekcje mebli dla różnych powierzchni szkolnych, również pod kątem innowacyjnych rozwiązań przygotowanych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz czasowo lub stale niesamodzielnych. Zaprojektowane kolekcje mebli szkolnych poprzez wzornictwo, nowe technologie pozwolą na tworzenie rozwiązań wzmacniających Fundację i tworzenie nowej silnej marki meblowej z ofertą akceptowalną dla szkolnych budżetów. Poprzez nasze kolekcje chcemy pokazać jak bardzo przestrzeń wpływa na ludzi i efektywność uczenia się. Dzięki projektowi chcemy ułatwić komunikację, wspierać postawy otwartości i integracji. Najważniejsze jest jednak zbudowanie powszechnej świadomości takiego kreowania otaczającej nas przestrzeni, by służyła ona wszystkim uniwersalnie. Nasz projekt ma na celu stworzenie wyposażenia przyjaznej szkoły, uwzględniając zasady uniwersalnego projektowania oraz takie, które tworzy miłe,
inspirujące środowisko dla wszystkich osób pracujących i uczących się w szkołach. Współczesne myślenie o środowisku edukacyjnym musi zmierzać ku przełamaniu barier fizycznych w postaci zunifikowanej architektury budynków szkolnictwa z rzędami ławek, biurkiem nauczyciela i tablicy zawieszonej na frontowej ścianie. Według raportu „Środowisko Edukacyjne XXI wieku” – środowisko edukacyjne odgrywa ogromną rolę i stanowi swoisty system wsparcia dla uczenia się. Znaczących zmian wymaga aranż przestrzeni klas. Pomieszczenia powinny być przestronne i otwarte, aby zapewnić komunikację i elastyczność w komponowaniu miejsc pracy – regały na kółkach, modułowe stoliki, miękkie – kolorowe pufy, kanapy.

Wartość projektu: 480 000.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 408 000.00 PLN

Podziel się:
Skip to content