Multikreatywna Fabryka

Multikreatywna Fabryka – będzie to miejsce szkoleń dzieci, młodzieży i dorosłych. Istotą działania Fabryk jest połączenie interakcji zachowań społecznych w uczącej się grupie z głębokim zanurzeniem w otoczeniu technologicznym.

Dzięki takiemu podejściu w bardzo wysokim stopniu osiągamy cele przynajmniej w trzech obszarach:

  • lepszego zrozumienia i akceptacji dla możliwości tworzonych przez TIK w pracy zawodowej wielu grup zawodowych
  • podniesienia poziomu praktycznych kompetencji cyfrowych
  • zdolności pracy zespołowej przy użyciu TIK, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w tzw. chmurze.

Metoda warsztatowa stosowana w Fabryce została oparta o nowoczesne aplikacje i narzędzia m.in. do tworzenia lekcji multimedialnych czy e-zasobów. Oferta Fabryk odpowiada na zapotrzebowanie rynku w obszarze e-edukacji. Większość kursów związanych z obsługą komputera koncentruje się na technicznym aspekcie cyfryzacji. Głównym elementem wszystkich oferowanych w Fabrykach szkoleń jest wypracowanie możliwych innowacyjnych zastosowań nowych umiejętności i wiedzy przy funkcjonalnym użyciu programów i narzędzi komputerowych.

Uczestnicy szkoleń poznają nie tylko obsługę aplikacji i programów, ale również omawiają z trenerem jak przygotować komunikatywną i merytoryczną prezentację, kiedy skorzystać z programu Power Point, kiedy z platformy PREZI, a kiedy zamiast prezentacji nakręcić film czy przygotować komiks. Oferta Fabryk jest wyjątkowa, gdyż kładzie szczególny nacisk na indywidualizację zdobytej wiedzy. Proces szkoleniowy prowadzony jest zgodnie z zasadami, tj. od mapowania potrzeb poprzez wszystkie elementy procesu grupowego – szkoleniowego, do głębokiego zanurzenia technologicznego. Takie podejście do szkoleń wymaga specjalnie do tego przygotowanej przestrzeni edukacyjnej, wyposażonej kreatywne kolorowe meble i sprzęty.

e-fabryka-map-mysli_text
W Fabrykach uświadamiamy, jak ważny jest sposób uczenia się, aby był on efektywny i dostarczał przyjemności. Stosujemy Mapy Myśli, które są narzędziami, z których korzystamy, żeby uczyć innych jak się uczyć i dobrze się przy tym bawić. W Multikreatywnych Fabrykach pracujemy zgodnie z filozofią prof. Tony Buzana w zakresie Map Myśli i umiejętności posługiwania się umysłem. Mapa Myśli to technika graficzna o wielkiej mocy, technika która dostarcza uniwersalnego klucza do otwarcia potencjału naszego mózgu, wykorzystując pełen zakres umiejętności korowych mózgu takich jak: słowo, obraz, liczba, logika, rytm, kolor czy wyobraźnia przestrzenna.

Podziel się:
Skip to content