Lokalni herosi na półmetku

lokalni herosi głosuj codziennie

Kochani głosowanie w konkursie „Lokalni Herosi” już na półmetku. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkie oddane głosy i prosimy o kolejne!

Pamiętajcie, można głosować CODZIENNIE z każdego urządzenia

W ramach naszej inicjatywy chcemy wykonać innowacyjny plac zabaw dla dzieci i młodzieży na krakowskim osiedlu Kliny-Zacisze. Kliny jako dzielnica Krakowa nieustannie się rozrasta, budują się nowe bloki, które zasiedlają młode rodziny z dziećmi. Osiedle przy ul. Prof. W.M.Bartla 19E ma trudną historię. Deweloper, który upadł, nie dokończył ani kompleksowo budowy, ani nie wykonał żadnego placu zabaw dla dzieci. Dziś sytuacja prawna jest już opanowana, ale jedynym miejscem zabaw dla dzieci jest brukowany chodnik. Nie ma piaskownicy, huśtawek, dostępne są tylko dwie ławki. Dzieci nie mają jak aktywnie spędzać czasu po okiem opiekunów. Chcemy to zmienić, dając dzieciom szansę na lepszy rozwój.
Dzieci i młodzież nie mają gdzie rozwijać swoich pasji, aktywnie spędzać czasu, uprawiać sportu, odpoczywać. Młode rodziny z dziećmi nie mają gdzie wyjść z maluchami, aby te od małego mogły poznawać świat. Jest przestrzeń, nie ma żadnej infrastruktury. Do dyspozycji są jedynie dwie ławki, nieosłonięte od słońca. Wysypany kamień w trawie ma zastąpić plac zabaw. Nie ma bezpiecznych nawierzchni, które gwarantowałyby bezpieczeństwo bawiącym się dzieciom. Dzieci chcąc pojeździć na rolkach, czy rowerach korzystają z pobliskiej pętli autobusowej, gdzie niestety bardzo łatwo mogą ulec wypadkowi, czy potrąceniu przez autobus miejski.
Wykonanie innowacyjnego placu zabaw na naszym osiedlu przyczyni się przede wszystkim do rozwoju dzieci, da szansę na bezpieczną zabawę dzieciom i młodzieży. Młode rodziny będą mogły bardziej się integrować, kiedy rodzice będą mogli wspólnie spędzać czas podczas zabaw z dziećmi i opieki nad nimi.

DAJ SZANSĘ DZIECIOM, ODDAJ GŁOS NA NASZ PROJEKT I POMÓŻ NAM OTRZYMAĆ GRANT NA 100 TYS. ZŁ.

Link do naszego projektu: https://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl

Głosowanie internetowe trwa od 15 sierpnia 2018 r. od godz. 16.00 do 14 października 2018 r. do godz. 16:00

Jak oddać głos?

1. Uprawniona do głosowania jest osoba fizyczna, działająca we własnym imieniu, przy użyciu strony internetowej.
2. Głosowanie na inicjatywy zgłoszone do Konkursu, odbywa się za pośrednictwem strony internetowej, pod adresem www.herosiprzedsiebiorczosci.pl
3. Udział w głosowaniu może wziąć każda osoba spełniająca warunki zastrzeżone w Regulaminie bez konieczności logowania na stronie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób głosujących oraz podmiotów, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności takich, którzy/które:
1) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
2) wykorzystują różne techniki do wielokrotnego głosowania;
3) podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń strony internetowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie (w tym stosować będą systemy techniczne oraz organizacyjne, zwiększające prawdopodobieństwo wygranej przez daną inicjatywę, w tym systemy automatyzujące proces oddawania głosu).
5. Z jednego numeru IP jedna osoba fizyczna jednego dnia może oddać tylko jeden ważny głos w każdej z trzech ścieżek grantowych (czyli jeden głos na inicjatywę ubiegającą się grant do 100 tys. zł, jeden głos na inicjatywę ubiegającą się o grant do 50 tys. zł oraz jeden głos na inicjatywę ubiegającą się o grant do 10 tys. zł – łącznie trzy głosy w ciągu dnia). Głosy przewyższające liczbę wskazaną powyżej nie zostaną uwzględnione w głosowaniu.
6. W głosowaniu można wziąć udział także przy użyciu paragonów ze sklepu, który bierze udział w Konkursie, tj.: sklepy ABC, Delikatesy Centrum, Eurosklep, Gama, Groszek, Lewiatan, Koliber:
1) paragon do 15 zł daje łącznie dodatkowo 5 głosów.
2) paragon powyżej 15 zł daje łącznie dodatkowo 10 głosów
7. Do kwoty kwalifikującej paragon do wzięcia udziały w głosowaniu nie są wliczane artykuły alkoholowe i tytoniowe.
8. Zdjęcie paragonu należy wysłać mms na nr 661 005 990 lub wgrać za pośrednictwem strony www.herosiprzedsiebiorczosci.pl.
9. Głosy oddane z adresów IP spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą uznawane za nieważne i nie zostaną uwzględnione w głosowaniu.
10. Jeśli w trakcie głosowania Uczestnik Konkursu zdecyduje o wycofaniu swojej inicjatywy z udziału w Konkursie, informacja o wycofaniu inicjatywy zostanie zamieszczona na stronie www.herosiprzedsiebiorczosci.pl niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Uczestnika o wycofaniu inicjatywy. Konto inicjatywy zostanie w takiej sytuacji zablokowane, aby uniemożliwić dalsze oddawanie na nią głosów, a wszystkie głosy już na daną inicjatywę oddane zostaną unieważnione, co zostanie uwzględnione w rankingu inicjatyw.
11. Organizator z ważnych przyczyn ma prawo zmienić okres oddawania głosów.
12. W każdym czasie Organizator ma prawo do anulowania głosów noszących znamiona naruszenia Regulaminu.
13. Oddanie głosu w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż głosujący wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

Podziel się: