Innowacje w edukacji

Wspieramy szkoły, nauczycieli, rodziców, uczniów, samorządy, aby rozwijali innowacyjność i nieszablonowość myślenia.

Pokazujemy, że edukacja oparta na modelu uczeń – nauczyciel, w którym najważniejszy jest przekaz ustny, wsparty książkami i pomocami naukowymi, musi się zmienić.

Propagujemy innowacyjne podejście do edukacji z wykorzystaniem nowych technologii, z uwzględnieniem potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy. Wykorzystujemy w szkoleniach i warsztatach nowoczesne techniki uczenia się oparte na doświadczeniach płynących z neurodydaktyki.

Wprowadzamy do edukacji:

  • e-learning
  • edukację uczestniczącą
  • prezentacje multimedialne
  • edukacyjne spacery wirtualne
  • gry edukacyjne
  • mobilną szkołę
  • najnowocześniejsze technologie
  • WEB 3.0
  • spersonalizowany internet.

Pokazujemy, że nowoczesna edukacja musi zmierzać w stronę samodzielności i różnorodności sposobów uczenia się oraz osobistej odpowiedzialności za jego efekty. Wyznaczamy trendy w nowoczesnej edukacji w zakresie nowych form dostępu do wiedzy, orientacji edukacyjnej, relacji między uczniem i nauczycielem, doświadczeń edukacyjnych, nowych sposobów odbierania danych, relacji między uczniami.

innowacje-w-edukacji_text

Podziel się:
Skip to content