Innowacje społeczne

Innowacje społeczne to innowacyjne strategie, modele, metody oraz rozwiązania projektowane w odpowiedzi na wyzwania społeczne.

Misją Fundacji w zakresie Innowacji społecznych jest wypracowywać, wspierać i upowszechniać nowatorskie rozwiązania społeczne, tak aby społecznościom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne czy miejsce zamieszkania, żyło się lepiej.
Metoda warsztatowa stosowana w Fabryce została oparta o nowoczesne aplikacje i narzędzia m.in. do tworzenia lekcji multimedialnych czy e-zasobów.

Czym się zajmujemy?

  • tworzeniem i realizowaniem innowacyjnych strategii, modeli i metod oraz rozwiązań projektowanych w odpowiedzi na wyzwania społeczne, w tym realizowaniem szeregu działań edukacyjnych skierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli, przedsiębiorców
  • projektowaniem usług społecznych
  • wspieraniem przedsiębiorczości społeczności
  • rewitalizacją i animowaniem procesów organizowanych w lokalnych społecznościach

Dla kogo działamy?

  • mieszkańców polskich miast i miasteczek (w różnych grupach wiekowych), w tym dla osób chcących zaangażować się w działalność społeczną i osoby o różnych potrzebach
  • kreatorów innowacji społecznych – zarówno osób indywidualnych, grup, społeczności, jak i organizacji trzeciego sektora, firm czy instytucji publicznych mogących wesprzeć działalność projektową
Podziel się:
Skip to content