Aby aktywować usługę proszę opłacić fakturę o numerze A6/11/2019